Bengaliska

Vi är sju personer som lever i det gula huset på Svanbacken i Skå.

Martin, Helena, Isabella, Simon, Johannes, Linus och Natalie samt våra Bengalkatter Aslan och Zoda.   

                                                                          

Vår sida ... under uppbyggnad